۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

راههای رسیدن به خدا در ایران

خدا شناسان عالم راههای زیادی برای رسیدن به خدا پیشنهاد کرده اند که هر کدام از آنها معایب و محاسنی دارند که در جای خود قابل بررسی میباشند. ولی کشور ما که با اتکا به ذخایر عظیم (حوزه) خود ، صاحب تکنولوژی بومی در این زمینه است راههای فراوانی را برای رسیدن به خدا مطرح کرده است که در نوع خود جالب توجه میباشند.

این راه حلها با توجه به موفقیت آنها در رسیدن به خدا طبقه بندی شده اند.

۱) زنگ میزنید به حسین شریعتنداری در کیهان ، و ایشان زنگ میزنند به آقا ، و بعد آقا با امام زمان هماهنگ می کنند و بعد از ۳ ماه شما یک ایمیل دریافت میکنید که در ان زمان و محل ملاقات مشخص شده است.
عیب این روش  ان است که معمولا خداوند سر قرار حاضر نمی شود و یا به اصطلاح شما را سر کار می گذارد.
 حسن ان نیز این است که شما صاحب یک کار جدید میشوید.

۲) زنگ میزنید به آقای قرائتی، و ایشان زنگ میزنند به خود حضرت علی و قرار ها گذشته می شود، و بعد از ان نه خبری از آقای قرائتی می شود و نه از خدا.
عیب : خدا را که نمیبینید که هیچ ، به قرائتی هم فحش می دهید.
حسن : همیشه ته دلتان یک امیدی هست که روزی حداقل قرائتی را ببینید و حسابش را حسابی برسید.

۳) زنگ میزنید به امام جمعه شهرتان ، و با وی در اینباره صحبت می کنید. و ایشان ضمن دلداری دادن به شما ، از دادن وعده و وعید هم خود داری می کند.
عیب : ناامید می شوید.
حسن  : الاف نمیشوید.

۴) زنگ میزنید به سپاه و تقاضای کار در بخش جابجایی مهمات می کنید.
عیب : زمان زیادی طول میکشد تا به شما اطمینان کرده و شما را در یکی از پروژه های موشکی قرار دهند .
حسن : رد خور ندارد.

۵) زنگ میزنید به نوچه های ریگی که در شرق کشور فعالیت می کنند و خواستار فعالیت در گروه آنها می شوید.
عیب : زمانبر است چون مدتی را باید در کوهها خاک بخوری و بعدش ام در بازداشت (جهنم) بمانی و بعد ....
حسن : همه اش عیب است

6) زنگ میزنید به بانک و وام میگیرد، تمام پول ها را صرف خرید سیب زمینی می کنید و ....ورشکستگی و سر شکستگی ....
عیب : در این دنیا پول را از بچه هایت میگیرند. و در ان دنیا هم از تو ، برگه تسویه حساب بانکی را میخواهند تا اجازه دهند خدارا ببینی .
حسن : الاف میشوی ولی جهنم نمیروی.


7) زنگ می زنید به سفارت پاکستان و تقاضای کار در مناطق شیعه نشین می کنید.
عیب : پیدا کردن بمب گذار کار ساده ای نیست.
حسن : ثواب هم دارد.

۸) زنگ میزنید به وزارت خارجه و سفیر ایران در یکی از کشور های غربی میشوید.
عیب : زیاد قرمز میشوید.
حسن : از کل دنیا فحش می خورید و تمام گناهانتان پاک می شود.

۹) زنگ میزند به کله پاچه ای ، تا بیایند و دل و روده شما را تمیز کنند.
عیب : تهوه آور است.
حسن : نیک نهاد هم میشوید.

راههای بدون تلفن و طناب بازی و داروسازی و غیره و ذلک هم وجود دارند که به علت بد آموزی از آوردن آنها در اینجا معذوریم.

هیچ نظری موجود نیست: