۱۳۹۰ آذر ۲۱, دوشنبه

آیت الله هو جنتائو

در این وانفسا که بوی جنگ در همه جا پیچیده و حتی بعضی از ایرانیان هم پشت سر آمریکایی ها نماز میخوانند، رییس جمهور چین خیلی آشکارا جانب ایران را گرفته و در برابر حمله احتمالی امریکا و اسرائیل به ایران گفته :" چین از هیچ گونه حمایتی از ایران دریغ نخواهد کرد حتی اگر به قیمت وارد شدن به جنگ جهانی سوم باشد."

با اینکه ممکن است با این حمایت ها قندی هم در دهان چند آیت الله آب بشود. ولی واقعیت ان است که چین و روسیه اهداف اصلی امریکا هستند و سقوط ایران یعنی از دست دادن اولین و قویترین خاکریز در برابر " نظم نوین جهانی (New World Order) .

بنابرین چین و روسیه نه بخاطر "من " ها (ایرانیها) بلکه بخاطر "ما" ها (مخالفان طرح شیطانی نظم نوین جهانی) است که دست به چنین تهدیداتی میزنند. در آینده نزدیک خیلی از مسائل بیشتر خود را نشان خواهند داد. تا جایی که حتی بعضی از کشورهای  اروپا یی هم به جمع طرفداران ایران یا همان بهتر بگویم چین و روسیه خواهند پیوست. و این تقریبا به ضرر ما ایرانیهایی خواهد شد که خواستار اصلاح سیستم حکومتی مان بودیم.

هیچ نظری موجود نیست: