۱۳۹۰ آذر ۱۹, شنبه

آقای نوری زاد ! گوشهای آقای خامنه ای فیلتر شکن میخواهد.


باید بگویم با تمام احترامی که برای آقای نوری زاد قائل هستم ولی مطمئنم که حتی اگر هزار تا نامه هم بنویسد نمی تواند کوچکترین تغییری در آقای خامنه ای ایجاد کند . چون اصلا آقا گفته های آقای نوریزاد را نمیشنود و گوشهایشان  هم در دامنه فرکانسی جناح راست کالیبره شده و قادر به دریافت مطالبات چپی ها نیست. بنده خدا تقصیری هم ندارد چون که این گوش است که خود را به موش مردگی زده و نامه های شما را فیلتر می کند والا آقای خامنه ای همیشه و همه جا مشتاق دیدار با مردم همیشه در صحنه است تا منویات مردم همیشه در پشت صحنه را به آنها بازگو بکند. 

هیچ نظری موجود نیست: