۱۳۹۰ آذر ۱۹, شنبه

فرق بین دروغ و خرافات

دروغ چیزی است که اتفاق افتاده و یا در حال اتفاق افتادن  است و یا احتمال دارد در آینده اتفاق بی افتد ولی در اعلام خبر ان جابجایی هایی بین دو یا چند موضوع ، صورت میگیرد. مثلا، اخبار مربوط به دو اتفاق با هم عوض می شود و یا زمان رخدادن یک موضوع جابجا می شود. و یا حتی در بیان حادثه، افراط و تفریط هایی صورت میپزید ، پس دروغ خود یک واقعیتی است که وجود دارد ولی ممکن است که حقیقت نداشته باشد ...
دروغ در واقع آرزویی است که گوینده ، برای  موضوع مربوطه در ذهن دارد....

و اما خرافات دروغی قدیمی است که بعضی ها برای حفظ منافع خود میخواهند راستش بکنند. در واقع خرافات نیز یک زمانی در گذشته بوده اند و در ان زمان بوسیله عده ای تغییر داده شده و یا به اصطلاح دروغش کرده اند، و چون برای مدتی طولانی در زمان جریان نداشته،  تشخیص راستیت ان کمی مشکل است .

نتیجه گیری غیر اخلاقی :
خرافات همان دروغ و دروغ همان راست است و فقط بستگی دارد که شما در کدام طرف ماجرا ایستاده باشید و بسته به نوع نگاه شما می توان یک  موضوع را درست و یا نادرست پنداشت.

هیچ نظری موجود نیست: