۱۳۹۰ آذر ۱۸, جمعه

سرعت اینترنت در بعضی جاها آنقدر پایین است که باید بخوابی تا یک چیزی علیه آقا نظام بنویسی!

نظامی که می خواهد زودتر سرنگون بشود باید  یک امکاناتی را در اختیار ما قرار دهد تا ما بتوانیم طبق برنامه پیشبینی شده در برنامه چهار ساله پنجم، نظام را سر و ته کنیم و به زندگی خودمان هم بپردازیم ، والله کسی در خارج با این سرعت اینترنت برای رژیم تره هم خورد نمی کند تا چه برسد کمک به سر نگونی ان.

به خدا روش مبارزه منصفانه نیست. ان طرف سرعتش را با صوت و مافوقش می سنجد و من این طرف باید برای آپلود و دانلود هایم تلمبه بزنم. بعضی اوقات سرعت اینترنت آنقدر پایین میاید که حتی در زیرزمین خانه هم باید نشسته و روی زمین کامپیوترید....

هیچ نظری موجود نیست: